6 ADIMDA TEKNOLOJİYLE SINIFINIZI DÖNÜŞTÜRÜN!

Yeni bir yüzyılda yepyeni bir öğretmen profili var karşımızda. Yeni öğrenme ortamları, yaklaşımları ve araçlarıyla öğretmenin rolü de değişiyor ve dönüşüyor. 21. yüzyıl becerilerini özümseyen, eğitim teknolojilerini ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını uygulayan ve bunları kullanarak öğrenme senaryoları tasarlayabilen; öğrenme topluluklarının bir parçası olabilen ve içinde yer aldığı toplumu yükseltebilen liderlerdir yenilikçi öğretmenler. Bu kitapta yenilikçi öğretmenin sınıfına teknolojiyi entegre etmesine yol gösterecek 6 adım tanıtılıyor. Öğretmen senaryoları, iyi örnekler ve uygulamalar, stratejiler ve kaynaklarla sınıfların nasıl dönüştürüleceği anlatılıyor. Kitap; öğretmenin profesyonel kimliğini tanıması, geliştirmesi ve meslektaşlarına model olması konusunda onları adım adım cesaretlendiriyor. Kendi öğrenmelerine sahip çıkan, öğrenme tutkularının peşinden koşan ve liderlik eden öğrenciler yetiştirmek için öğretmenlere nasıl bir öğrenme ortamı kurgulayabilecekleri, onların yeteneklerini ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarını nasıl keşfedebilecekleriyle ilgili ipuçları sunuyor. Okurlar, bu kitaptan rahatlık çemberlerinden çıkarak sınıflarını 21. yüzyıl öğrenme ortamlarına dönüştürmeleri için ilham alacaklar.

BURCU AYBAT KİMDİR?

Teknoloji entegrasyonu konusunda 15 yıldan fazla süredir Türkiye’nin önde gelen özel okullarında pek çok farklı pozisyonda çalışma fırsatı yakaladı. 7 sene Robert Kolejinde Eğitim Teknolojileri Koordinatörü olarak görev yaptı. ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Bahçeşehir Üniversitesinde Eğitim Teknolojileri bölümünde yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında müfredata eğitim teknolojilerinin entegrasyonu, öğretmenler için profesyonel gelişim ve liderlik programları, 1:1 laptop/tablet uygulamaları ve e-öğrenme bulunmaktadır. K12 düzeyinde Türkiye’nin tek Adobe Eğitim Lideri’dir. 2013 yılında Google Apps for Education Certified Trainer, 2015 yılında Microsoft Innovator Expert, 2015 yılında Common Sense Certified Educator unvanlarını almıştır.

2011 yılında Türkiye’de 1:1 laptop/tablet programını ilk uygulayan okullardan biri olan Robert Kolejde 1:1 laptop/tablet programını başlatan ekipte görev aldı. Eğitim teknolojileri alanında çalışmaya başladığından bu yana müfredata teknolojiyi yenilikçi yöntemlerle entegre etmeleri konusunda her branştan öğretmenle birlikte çalıştı. Çalıştığı okullarda programlamadan maker hareketine, girişimcilikten dijital medyaya kadar pek çok öğrenci kulübünün yer aldığı öğrenci teknoloji liderliği programlarını hayata geçirdi.

Farklı okullarda ve branşta çalışan 150’den fazla öğretmenin Türkiye’deki eğitimi dönüştürmek adına birlikte hareket ettiği Egitimtek organizasyonunun eş kurucusudur. Ekip arkadaşlarıyla birlikte 2014 yılında 90’dan fazla eğitmen-yazarın aktif olarak yazdığı “Eğitimde Teknoloji” blog sayfasını kurdu (www.egitimdeteknoloji.com). Eğitimde Teknoloji blogunda bir haftada 100.000 den fazla okuyucuya ulaşan yazısı “Öğrenmenin Sahibi Kim?” ile en çok okunan ve en çok yazan blog yazarıdır. Türkiye’nin ilk düzenli Twitter sohbeti #egtkonus’u başlatan ve yöneten ekibin içindedir. (www.egtkonus.com). Branş öğretmenlerine yönelik eğitim teknolojileri alanına yönelik MEF Üniversitesi’nin desteğiyle hazırlanan sertifika programının tasarımında, yönetiminde ve eğitiminde görev aldı. (www.etusp.com) Edtechist ve EDK konferanslarının organizasyon komitesini yönetti. (www.edtechist.com www.egitimdedegisim.com) 40’dan fazla okulda 1:1 laptop programının uygulanması ve profesyonel gelişim programının hayata geçirilmesi konusunda danışmanlık yaptı. Son iki yılda 100’den fazla, farklı öğretmen grubuna eğitim teknolojilerinin kullanımı ve müfredata entegrasyonu konusunda eğitimler verdi.

NE DEDİLER?

Elinizdeki kitap; bazen bir öğrencinin, bazen bir öğretmenin, bazen de ilgili tarafların görüşlerine ayna tutarak onları daha iyi anlamamıza ve empati geliştirmemize katkı sağlıyor. Kitap, öğrencilere bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmanın öncelikli koşulunun onları yetiştiren öğretmenlerin sözü edilen bilgi ve becerilere sahip olması gerektiğini somut örneklerle bize sunuyor. Ayrıca bu kitapla; öğretmen, öğrenci, teknoloji, tasarım, öğrenme ve öğretme kavramları arasındaki ilişkileri başka bir bakış açısıyla yeniden tartışıyor olacağız.
Yrd. Doç. Dr. Sertel Altun, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Burcu Aybat, Öğretmen 2.0’ı yazarak ülkemizde çok önemli bir gereksinime cevap veriyor: Öğretmenin öğrendiklerinden yola çıkarak deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşması ve böylelikle uygulamadan gelen bilginin yayılması. Bunu çok değerli buluyorum. Burcu Aybat’ın emeğini alkışlıyorum ve kitabının devamının gelmesini diliyorum.
Batuhan Aydagül, Eğitim Politikası Uzmanı, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Direktörü
Çocuklar evdeki teknolojiye bağımlı ama okuldakine değil. Neden acaba? Çünkü evdeki teknoloji öğrenmeyi sağlıyor, çocuk arkadaşlarıyla ilişki kuruyor, kendi kararlarını veriyor ve sürekli gelişiyor ama okuldaki teknoloji bunlar için kullanılmıyor. Okuldaki teknoloji gerçek öğrenmeyi değil, bilgi aktarımını sağlıyor. Çocukların seçme özgürlüğü yok. Birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunamıyor ve gelişim gösteremiyor. Bu durumda okuldaki teknoloji de değişmeli. Bu değişim nasıl olmalı? Nasıl bir yol izlenmeli? Bunları gösteren her kaynak değerlidir. Bu kitap da onlardan bir tanesi.
Dr. Özgür Bolat, hurriyet.com.tr Köşe Yazarı, Akademisyen, Eğitim Bilimci